Returer och Reklamationer

Vid Felaktigt levererad vara

Kontrollera först att varan du fått inte stämmer överens med vad som framgår av fakturan. Det kan ha hänt att vi, utan att meddela dig, bytt en vara till likvärdig eller bättre, för att säkerställa leveransen till dig. Skulle du mot förmodan fått fel vara levererad skicka då ett email till oss med information om:

  • faktura nummer
  • saknad vara, produktnamn och artikelnummer
  • felaktigt skickad vara, artikelnummer, se bifogad faktura
  • ditt telefonnummer dagtid där vi kan nå dig
  • Märk e-mailet med ämnesraden: Felaktig vara

 

Vid Saknad vara i leverans

 

Kontrollera först att varan du saknar finns med på faktura vilken medföljde försändelsen.

Ibland händer det att vi tvingas stryka en vara, t ex utebliven leverans från leverantörer. Om

varan finns specificerad på fakturan och du har erlagt betalning för den så skicka då ett e-mail

till oss med information om:

 

faktura nummer

 

saknad vara, produktnamn och artikelnummer, se bifogad faktura

 

ditt telefonnummer dagtid där vi kan nå dig.

Märk e-mailet med ämnesraden:

 

Saknad vara

 

Vid Defekt vara

 

Oftast är det den mänskliga faktorn som av misstag uppfattar en vara som defekt. Om det

visar sig att våra skivor /band inte fungerade med dina andra skivor/band fungerar i samma

spelare, kan det vara så att produkten i fråga helt enkelt kan vara trasig. Skicka då ett e-mail

till oss med information om:

 

faktura nummer

 

defekt vara, produktnamn och artikelnummer , se bifogad faktura

 

ditt telefonnummer dagtid där vi kan nå dig.

 

information om att du gjort det enkla testet ovan

Märk e-mailet med ämnesraden

 

Defekt vara

 

 

Kontrollera först att DVD- spelaren , Videoband- spelaren , CD- spelaren eller

Kassettband-spelaren fungerar med andra skivor/band du har. Det kan ha blivit något

fel på läsaren i spelaren.

Det är ofta den mänskliga faktorn som gör att varorna inte fungera direkt. Kontrollera därför

ovanstående punkt först innan du kontaktar oss. mailet med ämnesraden Defekt vara. Vi

kommer sedan vid behov kontakta dig och sedan eventuellt skicka dig ett Returnnummer som

du behöver för att du skall kunna skicka tillbaka den defekta varan till oss.

 

Vid åberopande av Ångerrätten

 

Som privatperson har man enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 7 vardagar

eller 14 kalenderdagar från den dag man mottog varan eller en väsentlig del av den. Denna

ångerrätt gäller om beställningen gjorts på distans, t ex via Internet. Det finns dock ett antal

undantag för ångerrätten. Ångerrätten gäller endast om varan hålls i väsentligen oförändrat

skick. Ångerrätten gäller INTE om förseglingen på DVD- eller CD- skivan eller Video- eller

Kassettbandet har brutits .

Telefon/fax: 0612-104 45 Hemsida: www.extrapro.se

www.extrapro.se – Vi gör din golf enklare! - Rehabilitering på ett effektivare och snabbare sätt!

Kostnader för transporter återbetalas inte vid åberopande av ångerrätten. När du fått

Returnumret, skickar du varan enligt 'Komihåg-lista vid Returer', se nedan. Varan skall vara

oss tillhanda senast 4 arbetsdagar från det datum du fått Returnumret av oss. Försändelsen

skall också märkas tydligt med Returnummer.

 

Vid samtliga returer oavsett anledning:

 

När en vara av någon anledning skall skickas tillbaka till oss, ska vi ALLTID först ge dig som

kund ett Returnummer. Det är på ditt ansvar att begära ett Returnummer och att se till att

varan emballeras enligt våra rekommendationer och att paketet märks tydligt med

Returnumret. Observera att bara för att du fått ett Returnummer är inte returärendet godkänt

som en giltig retur från vår sida, utan det bestäms när vi fått undersöka varan.

Kund betalar leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. I

det fall kund är privatkonsument gäller enligt Konsument- köplagen att kund har rätt att få alla

eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende . Det är vi som företag som bestämmer

hur sådan ersättning ska ske. Vi ersätter dig som kund genom att skicka adresslapp, som du

fäster på paketet som skall skickas tillbaka till oss. Utlägg för frakt betalas inte ut i efterhand .

Adresslapp kan du först få skickat till dig efter att du fått ett Returnummer. Vill du ha en

adresslapp - vänligen kontakta oss via e-post eller telefon och uppge ditt Returnummer.

Om returärendet inte är giltigt och kund fått frakt betalt i förväg (normalt med adresslapp )

debiteras kund fraktkostnad både tur och retur. Om returanledningen är garanti eller

reklamation och fel ej kan påvisas, p.g.a. otillräcklig dokumentation av fel eller om varan ej är

defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t ex ovarsamt eller felaktigt handhavande,

utgår en hanteringsavgift på 195 SEK för hantering och nedlagt arbete + kostnader för

leverans tur och retur.

Returnummer är giltiga i 14 dagar från det datum det registrerats av oss. Försändelser som

saknar Returnummer tas INTE emot vid ankomst till vårt lager. Försändelser som skickas med

mottagningsbevis , som rekommenderat brev eller som skickas mot postförskott, tas INTE

emot av Extra Pro. Alla paket och försändelser som skickas tillbaka till oss av olika anledningar

skall skickas som vanliga paket. På detta sätt får du som kund ett kvitto på att du har skickat

iväg ett paket till oss samtidigt som kostnaderna minimeras för bägge parter.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, om identisk vara inte finns

tillgänglig vid retur tillfället. Vi kan tyvärr inte göra några förhandsutbyten pga att den produkt

du felanmält måste testas först.

 

Komihåg-lista vid Returer

 

PAKETET skickas till:

 

Extra Pro

 

Viktoriagatan 34 A

 

872 35 KRAMFORS

 

Efter hantering kommer varan att returneras till den adress som står på den bifogade

fakturakopian eller enligt den adress som finns på den faktura med det nummer du uppgett vid

kontakten med oss tidigare i detta ärende . Kontrollera därför noga att denna adress är korrekt

angiven, tänk på att du kan ha flytta sedan du gjort inköpet hos oss .

 

Det är viktigt att du emballerar försändelsen väl innan du skickar iväg den till oss. Den skall

emballeras i original-emballaget samt tillräcklig mängd ytteremballage för att både varan

och originalemballaget ska vara fritt från skador, vilka kan uppstå i samband med transport.

Telefon/fax: 0612-104 45 Hemsida: www.extrapro.se

www.extrapro.se – Vi gör din golf enklare! - Rehabilitering på ett effektivare och snabbare sätt!

Varor som skickas till oss i undermåligt emballage skickas tillbaka utan åtgärd, och därmed

kan garantin på varan anses som förverkad samt du debiteras en hanteringskostnad på 195

SEK + returfrakt. Om du är det minsta osäkerhet om hur produkten bör förpackas, hör av

dig till oss så hjälper vi dig.

 

Bifoga samtliga manualer och annat som eventuellt levererades med produkten . Bifoga

även kopia av originalfakturan . Notera att varan skall vara oss tillhanda innan garantitidens

utgång för att garantin skall gälla . Garantitiden räknas från fakturadatum.

 

Märk försändelsen TYDLIGT utanpå med Returnummer enligt ovan . Märk eller etikettera

inte originalemballaget ! Gods som inte är märkt med godkänt Returnummer skickas

tillbaka utan åtgärd och du debiteras hanteringskostnaden som är på 195 SEK + returfrakt

+ ev frakt till oss.

 

Skicka ALLTID försändelser till oss som PAKET! Är du privatperson så kan vi skicka dig en

adresslapp som du kan klistar på paketet . Notera dock att du blir återbetalningsskyldig till

oss om det visar sig att du inte enligt lag har rätt att få returfrakten till oss betald av oss,

dvs om om vi inte accepterar din retur som en giltig retur. Vi accepterar inte

brevförsändelser i någon form. Genom att skicka det som paket får du ett bevis på att du

har skickat försändelsen till oss samtidigt som du kan emballera försändelsen riktigt. Vi tar

inte heller emot försändelser som skickat mot Postförskott till oss eller med andra likvärdiga

tilläggstjänster.

 

För varor som inte är defekta eller på annat sätt inte omfattas av garanti, debiteras

hanteringsavgiften för närvarande 195 SEK + returfrakten. Se därför till att felet på den

vara du returnerar är väl dokumenterad. Denna debitering utgår även i de fall då

beskrivning på felet eller fakturakopia saknas.

Telefon


Varukorg  

Inga produkter

0.00 SEK Frakt
0.00 SEK Skatt
0.00 SEK Totalt

Prices include tax.

Checkout

Kontakta oss

Our support hotline is available 24/7.

Telefon:0612 10445

Contact our expert support team!